ExpAnt24 wordt vanaf september leersteuncentrum ExpAnt

In een inclusieve samenleving vinden we het belangrijk om elke leerling een eigen plek te geven waar hij of zij in alle rust en vertrouwen kan groeien. Het ontplooien van talenten en mogelijkheden gaat bij iedereen gepaard met uitdagingen. Soms zijn deze zo complex dat er nood is aan extra ondersteuning, hulpmiddelen of gewoon iemand die vanuit een andere bril naar de situatie kijkt.

Het afgelopen jaar hebben we onze krachten gebundeld, ervaringen opgedaan en bijkomende expertise ingewonnen, zodat we vanaf schooljaar 2023-2024 aan de slag kunnen gaan als leersteuncentrum voor alle types.

ExpAnt blijft nog steeds een hecht team van enthousiaste, warme experten. We gaan voor een laagdrempelige werking waarbij we vlot bereikbaar en aanspreekbaar zijn.

Elke dag opnieuw streven we ernaar om een betrouwbare partner te zijn. We komen naar jullie toe om actief te luisteren naar alle experten ter plaatse: (zorg)leerkrachten, CLB, ouders en de leerling. Vervolgens kijken we samen waar onze expertise ingezet kan worden om het welbevinden van de leerling op school te maximaliseren. In nauw overleg komen we tot een persoonlijk traject. Dit kan gaan om een kortlopend adviestraject, een langdurige leerlingenbegeleiding of een teamgerichte ondersteuning. We willen alle betrokkenen uitdagen de kracht in zichzelf, hun klas en de school te ontdekken. ExpAnt24 kiest daarbij resoluut voor een totaalbenadering. Door het welbevinden centraal te stellen, bouwen we stap voor stap aan zelfvertrouwen en verbinding. 

Vanaf september 2023 vinden jullie op de website alle nieuwe informatie van het leersteuncentrum ExpAnt.

Tot dan werken we graag verder met onze leerlingen en scholen om ook met hen het traject van inclusief onderwijs verder te waarborgen.