In een inclusieve samenleving vinden we het belangrijk om elke leerling een eigen plek te geven waar hij of zij in alle rust en vertrouwen kan groeien. Het ontplooien van talenten en mogelijkheden gaat bij iedereen gepaard met uitdagingen. Soms zijn deze zo complex dat er nood is aan extra ondersteuning, hulpmiddelen of gewoon iemand die vanuit een andere bril naar de situatie kijkt.

ExpAnt24 is een hecht team van enthousiaste, warme experten. We hebben jarenlange ervaring met de specifieke groep van leerlingen met verstandelijke beperkingen (Type 2) en/of (neuro)motorische problemen (Type 4) in het gewoon onderwijs. Als kleinschalig en flexibel team staan we graag dicht bij de dagelijkse realiteit. Onze thuisbasis is dan ook niet toevallig gekozen: onze scholen buitengewoon onderwijs. Die nabijheid ervaren we als een grote meerwaarde om onze expertise verder uit te bouwen en de voeling met het werkveld en de doelgroep te behouden. We gaan voor een laagdrempelige werking waarbij we vlot bereikbaar en aanspreekbaar zijn.

Elke dag opnieuw streven we ernaar om een betrouwbare partner te zijn. We komen naar jullie toe om actief te luisteren naar alle experten ter plaatse: (zorg)leerkrachten, CLB, ouders en de leerling. Vervolgens kijken we samen waar onze expertise ingezet kan worden om het welbevinden van de leerling op school te maximaliseren. In nauw overleg komen we tot een persoonlijk traject. Dit kan gaan om een kortlopend adviestraject, een langdurige leerlingenbegeleiding of een teamgerichte ondersteuning. We willen alle betrokkenen uitdagen de kracht in zichzelf, hun klas en de school te ontdekken. ExpAnt24 kiest daarbij resoluut voor een totaalbenadering. Door het welbevinden centraal te stellen, bouwen we stap voor stap aan zelfvertrouwen en verbinding.