Wat betekenen die types nu eigenlijk?

ExpAnt 24 is gespecialiseerd in ondersteuning van leerlingen type 2 en type 4, maar wat betekent dat precies?

In ons onderwijssysteem bestaan verschillende types van onderwijs voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Met de invoering van het M-decreet is er een streven om meer kinderen met een specifieke zorgnood toch school te laten lopen in het gewoon onderwijs mits redelijke aanpassingen. Maar in het ‘vakjargon’ wordt nog heel vaak verwezen naar de negen types, dus we zetten ze hier graag voor jou even op een rijtje:

  • Type Basisaanbod: een combinatie van het vroegere type 1 en type 8
  • Type 2: voor kinderen met een verstandelijke beperking
  • Type 3: voor kinderen met een emotionele of gedragsstoornis, maar zonder verstandelijke beperking
  • Type 4: voor kinderen met een motorische beperking
  • Type 5: voor kinderen in een ziekenhuis, een preventorium of een residentiële setting
  • Type 6: voor kinderen met een visuele beperking
  • Type 7: voor kinderen met een auditieve beperking of een spraak- of taalstoornis
  • Type 8: afgebouwd, maakt nu deel uit van het type basisaanbod.
  • Type 9: voor jongeren met een autismespectrumstoornis, maar zonder verstandelijke beperking (sinds september 2015)

Wij specialiseren ons bij ExpAnt24 in het ondersteunen van leerlingen type 2 en type 4 en helpen op verschillende niveau’s deze leerlingen in het gewone onderwijs. We werken volledig op maat. Dit kan zich vertalen in een individueel traject of we werken specifiek in een klas of voor de hele school. Lees hier meer over onze werking en expertise.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *