OPEN BRIEF AAN MINISTER WEYTS

OPEN BRIEF AAN MINISTER BEN WEYTS EN BELEIDSMAKERS
30 juni 2021
Beste minister Weyts en beleidsmakers
“Don’t change our winning team!”, dit verlangen ondersteuners, ouders en leerlingen met
een mentale, motorische, visuele, auditieve beperking of taal- en spraakstoornis die school
lopen in het gewoon onderwijs.
U hebt een groot hart voor kwalitatief onderwijs en u doet veel inspanning om die kwaliteit te
garanderen. We weten ook dat u in de laatste rechte lijn zit naar de uitbouw van het decreet
leersteun.
Volgens de conceptnota komt er een inkanteling van alle types in grote regionale
leersteuncentra. Dit betekent dat de huidige bestaande, goed werkende organisatievormen
(per type zelfsturend en efficiënt georganiseerd), samengebracht worden in grote (nieuwe)
overkoepelende structuren die alle ondersteuning coördineren.
Dat geeft ons grote ongerustheid.
We hebben de voorbije jaren ontzettend grote inspanningen geleverd om de ondersteuning
van onze leerlingen kwalitatief vorm te geven en op te tillen naar een performant niveau.
Ook voor ons is kwaliteit cruciaal. Kwalitatieve ondersteuning heeft immers een direct effect
op leerwinst en ontwikkeling. Het is een investering om op termijn jongvolwassenen volwaardig
te laten deelnemen aan de arbeidsmarkt en maatschappij.
Wij maken momenteel deel uit van expertisecampussen, (BuO-scholen, begeleidingscentra,
multifunctionele centra, revalidatiecentra …). Deze rechtstreekse link zorgt voor duurzame
deskundigheid en voor een continue en dynamische kennisontwikkeling en innovatie. Onze
leerlingen, gastscholen (netoverschrijdend) en alle betrokken partners ervaren dit als een grote
meerwaarde. In de conceptnota zien we dit bedreigd.
Wij vragen u dan ook met aandrang om de huidige bestaansvorm met rechtstreekse
financiering en sterke verankering in de expertisecampussen in stand te houden voor type
2, 4, 6 en 7. Loskoppelen van onze expertisecentra en het verlaten van rechtstreekse
financiering houden het risico van ernstig kwaliteitsverlies in. Dit dreigt leer- en
ontwikkelkansen van onze leerlingen en hun schoolteam weg te nemen.
Hierdoor komen gelijke kansen voor elk kind onder druk te staan.
De juiste ondersteuning op het juiste moment door een deskundige ondersteuner is de sleutel
tot realistische inclusie. Never change a winning team!
We nodigen u heel graag uit om een paar mooie praktijkvoorbeelden te bekijken via deze link: getuigenissen en we staan klaar om onze bezorgdheden met u te bespreken.
Betrokken ondersteuners, leerlingen en ouders uit alle Vlaamse provincies