GOL(L)D

Ondersteuners volgen de GOLLD opleiding om leerkrachten nog beter te ondersteunen

GOLLD
Steeds meer scholen leren omgaan met diversiteit in de klas en onderwijsbehoeften. Er wordt verwacht dat iedereen kan participeren in de klas en dat de leraar de touwtjes in handen houdt. Het concept GOL(L)D geldt als activerende ondersteuning: Gericht Ondersteunen van Leraren in het Leren omgaan met Diversiteit