Al gehoord van ‘Den Draad’?

Dinsdag 18 oktober vond in aanwezigheid van alle Expanters in het Antwerpse TPC-gebouw een teaser van de metafoor ‘De Draad’ plaats.

De Emotionele Ontwikkeling (EO) – geïnspireerd door de 5 fasen van A. Dôsen – werd in een vernieuwd en meer dynamisch jasje gestoken aan de hand van een filmpje dat door Gerrit Vignero zélf werd ingesproken. Hij is het die dit mooie en toegankelijk ‘Draadverhaal’ ontwikkelde. Collega Karen Van Dyck oefende met ons de belangrijkste kernbegrippen per draad in en gebruikte hiervoor verschillende werkvormen en filmpjes. In volgorde werden alle draadjes met klasvoorbeelden gestoffeerd. Op die manier voelden ondersteuners zich geprikkeld om de ontwarde draad van hun leerling te leren kennen!