Proberen om te leren

Al doende type-specifieke expertise opdoen in een school voor buitengewoon onderwijs. Dat is de insteek van het bijscholingstraject dat Expant24 aanbiedt aan nieuwe(re) ondersteuners. Een trimester lang krijgen zij de kans om mee te draaien in één van de vele klasjes in ’t SAS. En dàt laat de nodige indrukken na. Een greep uit de getuigenissen van onze collega’s!

www.hetsas.be