Aanmelden

Via onderstaand formulier kan je een leerling aanmelden voor begeleiding door ExpAnt24. Na het succesvol verzenden van het aanmeldingsformulier krijg je daarvan automatisch bevestiging. Wij proberen elke vraag zo snel mogelijk op te volgen en streven er naar je te contacteren over je aanmelding binnen de 48u na het ontvangen van je formulier. Uiteraard met uitzondering van weekend-, feest- en vakantiedagen.

Elke aangemelde leerling moet ook geregistreerd worden in Discimus. Dit doe je door per aangemelde leerling het instellingsnummer van de ondersteunende school buitengewoon onderwijs in het administratief programma waarmee je school werkt in te geven. (Wisad, Informat of Broekx): 
Instellingsnummer ExpAnt24: BuSo De Tjalk – 129429

LET OP! Leerlingen die ondersteund worden door ExpAnt24 kunnen niet aangemeld en geregistreerd worden via DIPLON.

VOORWAARDEN

Voordat een leerling kan aangemeld worden voor ondersteuning door ExpAnt24 moeten een aantal voorwaarden vervuld zijn:

 • Er is al een traject met het CLB op de school achter de rug om te motiveren dat er voldoende zorg geboden is in fase 0 en fase 1.
 • Het CLB maakt een (gemotiveerd) verslag op.
 • Er is een duidelijke, werkbare hulpvraag vanuit leerkrachten, leerling en ouders.
 • Zonder akkoord van de ouders kan er niet leerlinggericht gewerkt worden, enkel leerkrachtgericht.
VRIJE KEUZE

De school en de ouders hebben samen de vrije keuze vanuit welke school buitengewoon onderwijs ze ondersteuning wensen. De school doet de aanmelding, maar pas na een akkoord van de ouders van de betrokken leerling.

Dit is:

 • een keuze per individuele leerling
 • netoverschrijdend
 • ongeacht het ondersteuningsnetwerk waarbij de school is aangesloten.

De ouders hebben in deze keuze de beslissende stem.

ZORGCONTINUÜM

Binnen het M-decreet is het de taak van de school om een zorgcontinuüm uit te bouwen. Dit betekent dat de school een zorgbeleid moet hebben in drie fases waarbij de school samen met het CLB en de ouders zo goed mogelijk voor de leerlingen zorgt:

 • Fase 0: brede basiszorg. De school ontwikkelt een gedragen visie op zorg, stimuleert zoveel mogelijk de ontwikkeling van alle leerlingen en volgt hen systematisch op.
 • Fase 1: verhoogde zorg. De school neemt extra maatregelen om ervoor te zorgen dat de leerling het algemeen curriculum kan blijven volgen.
 • Fase 2: uitbreiding van zorg. Het CLB krijgt een actieve rol en onderzoekt wat de leerling, de leraren en de ouders kunnen doen en wat zij nodig hebben. Het CLB stelt nadien eventueel een gemotiveerd verslag op, waarin het de nood aan uitbreiding van zorg motiveert. Dan kan de school ondersteuning vanuit het ondersteuningsnetwerk of een school voor buitengewoon onderwijs inschakelen.
 • Fase 3: individueel aangepast curriculum (IAC). Het CLB stelt een verslag op voor toegang tot buitengewoon onderwijs of voor een IAC in gewoon onderwijs. Als de leerling een IAC in een school voor gewoon onderwijs volgt, kan de school ondersteuning inschakelen vanuit het ondersteuningsnetwerk of vanuit een school voor buitengewoon onderwijs.

Dit zorgcontinuüm betekent dus dat er in fase 2 en 3 een beroep kan worden gedaan op de ondersteuning door een expertisenetwerk zoals ExpAnt24.