Vacature: ondersteuner type 4 secundair

Functieomschrijving

Leerlingen met een neuro-motorische beperking en hun leerkrachten ondersteuning bieden in het gewoon secundair onderwijs. Dit betekent ondersteuning op motorisch, sociaal-emotioneel, communicatief vlak en ifv van de onderwijsbehoeften van de leerling. Je hebt oog voor de onderliggende noden van leerlingen en leerkrachten. Je gaat samen op zoek naar redelijke aanpassingen. Je overlegt geregeld met ouders en leerkrachten en andere externe partners (CLB..). Je verstrekt informatie betreffende bepaalde problematieken aan leerkrachtenteams en leerlingen.

Je thuisbasis bevindt zich op de campus van BuSO De Tjalk, waar je wekelijks op dinsdag teamoverleg, intervisie, vorming,… hebt met je collega ’s ondersteuners. Voor je begeleidingen ga je op verplaatsing naar scholen secundair onderwijs. We zijn op zoek naar een ondersteuner die flexibel inzetbaar is en geen problemen heeft met zich te verplaatsen. In bezit zijn van een auto is een pluspunt.

Profiel

Getuigschrift pedagogische bekwaamheid/lerarendiploma is noodzakelijk

 • Master: Studiegebied Psychologie en pedagogische wetenschappen
 • Prof. bach. Onderwijs: Secundair onderwijs
 • Prof. bach. Onderwijs: Lager onderwijs
 • Prof. bach. Orthopedagogie
 • Prof. bach. Ergotherapie

Open houding, sterk in het detecteren van onderliggende behoeften van leerlingen en leerkrachtenteams.  
Gelooft in groeikansen van leerlingen met (motorische) problematieken. 
Neemt initiatief in het opstarten en opvolgen van de ondersteuningsaanvragen 
Beschikt over voldoende flexibiliteit en verantwoordelijkheidsgevoel 
Beschikt over voldoende creativiteit om ondersteuning aan te bieden op maat en ritme van de leerling, om functionaliteit en zelfstandigheid van de leerling te verhogen. 
Bezit de nodige sociale vaardigheden, is empathisch, kan op een verbindende manier communiceren met ouders en leerkrachten. 
Staat open voor reflectie en intervisie. 
Bereid tot verdere professionalisering en delen van kennis met collega’s.
Beperkte ervaring (minder dan twee jaar)

Wij zijn op zoek naar iemand die op het werkveld:
– Een waarderende, positieve, oplossingsgerichte en coachende houding hanteert.
– Samen met de leerling, ouders en leerkrachten zoekt naar zinvolle redelijke aanpassingen op de klasvloer. 
– Bij externen een sensibiliserende en adviesverlenende functie opneemt.
– Leerlingen opvolgen en adviseren bij de organisatie van hun persoonlijke taken

Jobgerelateerde competenties

 • Het leerlingenvolgsysteem invullen en de directeur, collega’s en ouders informeren tijdens klassenraden, oudercontactavonden, …
 • Leerlingen opvolgen en adviseren bij de organisatie van hun persoonlijke taken
 • Professionele kennis en technieken aanleren en praktische oefeningen aan de leerlingen voorstellen
 • Pedagogische en educatieve tools ontwerpen en voorstellen (pedagogisch materiaal, educatieve software, examenonderwerpen, …)

Persoonsgebonden competenties

 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Zelfstandig werken
 • Contactvaardig zijn
 • Leervermogen hebben
 • Plannen (= ordenen)
 • Creatief denken (Inventiviteit)

Aanbod

Wekelijkse vorming en intervisie met collega’s ondersteuners.
Kilometervergoeding en verloning volgens barema.
Ondersteuning door coördinatoren.
Deeltijds – 11 uren per week
Uitvalsbasis: Tjalkstraat 11, 2030 Antwerpen

Waar en hoe solliciteren?

Via e-mail: ingrid.henckens@expant24.be
Deadline: 12 september 2020

Verslag vorming 21 mei

Wij werkten mee aan een boeiende zorgdag van CKSA voor (zorg)leerkrachten en coördinatoren van het basisonderwijs. De deelnemers leerden alles over het opmaken van een IAC (individueel aangepast curriculum) en kregen een boeiende praktijksessie.

Op dinsdag 21 mei organiseerde Christel Vervecken van CKSA (Centraal Katholiek Schoolbestuur van Antwerpen) een studiedag voor (zorg)leerkrachten en coördinatoren van de basisscholen van CKSA. Het was een mooie samenwerking tussen de experten voor type 2, 4, 6 en 7. Meer weten over de verschillende types van het buitengewoon onderwijs? Lees dan eerst even dit.

De deelnemers werden begeleid vanuit verschillende ondersteuningsnetwerken, elk met hun eigen expertise:

 • Type 2: door het team Type 2 van ExpAnt24 en competentiebegeleider Evy Van Looy.
 • Type 4: door Ragen Van Asch en Els Reyniers van ExpAnt24
 • Type 6: door Ingrid Vandenbrempt en Sylvie Weyts vanuit Centrum Ganspoel.
 • Type 7: door Katrien Stinders vanuit Antwerpen Plus.

De deelnemers werden opgedeeld in twee kleinere groepen en werkten afwisselend rond de opmaak van een individueel aangepast curriculum (IAC) en een belevingsmoment. Plaats van afspraak waren de leslokalen van Heder en Buso de Tjalk.

Voor de opmaak van een IAC deelden we veel inzichten en een theoretisch kader, maar zorgden we ook voor voldoende praktijkvoorbeelden voor leerlingen type 2.
Het belevingsmoment was veel minder theoretisch: de deelnemers kregen allemaal ‘een beperking’ aangemeten met behulp van simulatiebrillen, oordopjes en hoofdtelefoons, rolstoelen, tape om handen of armen te immobiliseren,… Ze kregen de opdracht om met of zonder een visuele, auditieve of motorische beperking allerlei schoolse activiteiten uit te voeren: luisteropdrachten, bewegingsopdrachten, oefeningen meetkunde,…

We kregen heel wat positieve reacties. De deelnemers vonden het heel erg leerrijk om zichzelf eens beter te kunnen verplaatsen in een leerling met een beperking. Ze kregen een ander antwoord op vragen als: ‘wat heb je (niet) graag?’, ‘wat is zinvol om aan te bieden en wat niet?’ Naast de eigen ervaringen deelden we uiteraard onze tips om lesmateriaal op een eenvoudige manier aan te passen.

Het was een boeiende en leerrijke dag die stof tot nadenken opleverde! Volgend schooljaar willen we graag nog meer dit type zorgdagen aanbieden, ook aan CLB’s.
Hou dus zeker onze website in de gaten voor de agenda van onze vormingen.

Denken in problemen of in oplossingen.

Probleemgericht of oplossingsgericht denken zijn twee totaal verschillende manieren om te kijken naar dezelfde realiteit. Beide visies stellen vragen over hetzelfde probleem, maar vanuit een totaal andere visie. Wij van Expant24 kiezen resoluut voor het vertrekken vanuit oplossingen, want samen kijken we verder. Veel verder.

We laten je graag even zien wat het verschil is tussen probleemgerichte vragen en oplossingsgerichte vragen. Misschien lijkt het niet veel uit te maken, maar geloof ons vrij, deze keuze maakt vaak een wereld van verschil.

Probleemgerichte vragen

 • Wanneer is het probleem begonnen?
 • Wat liep er fout?
 • Wat ging er niet?
 • Waarom?
 • Hoe werd het erger?

Voorbeelden

 • Zijn er momenten dat het probleem minder voorkomt?
 • Wanneer verbeterde of stopte het?
 • Hoe houdt het op?
 • Wat doe je dan anders? Wat helpt er? Wie helpt er?
 • Waaraan zie je dat het iets beter gaat?

Oplossingsgerichte vragen

 • Wie is zijn huiswerk vergeten?
 • Wie heeft er niets van begrepen?
 • Luister jij wel aandachtig genoeg?
 • Kan je stoppen met springen in de zetel?

Voorbeelden

 • Wie heeft zijn huiswerk meegebracht?
 • Wie snapt het al een beetje?
 • Wat helpt om aandachtig te blijven?
 • Kan je rustig zitten in de zetel? Hoe lukt het jou om rustig te blijven?

Hoe meer je de focust legt op problemen, hoe groter die problemen zullen worden. En dat is uiteraard het tegenovergestelde van wat we willen bereiken. Het goede nieuws is dat het ook omgekeerd werkt. Wie een roze bril opzet en de nadruk legt op oplossingen, zal die ook sneller zien en kunnen verwezenlijken.

Door oplossingsgericht te werken, kan je het zelfbeeld van kinderen echt voeden en hen helpen om te leren hoe ze moeten omgaan met problemen. Als ouder, leerkracht of begeleider heb je heel veel impact op kinderen en jongeren. Oplossingsgerichte interventies lokken oplossingsgerichte reacties uit. Jouw (non-)verbale communicatie wordt vaak onbewust door hen overgenomen. Kiezen voor een oplossingsgerichte aanpak kan dus wel degelijk een heel grote invloed hebben!

Wat betekenen die types nu eigenlijk?

ExpAnt 24 is gespecialiseerd in ondersteuning van leerlingen type 2 en type 4, maar wat betekent dat precies?

In ons onderwijssysteem bestaan verschillende types van onderwijs voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Met de invoering van het M-decreet is er een streven om meer kinderen met een specifieke zorgnood toch school te laten lopen in het gewoon onderwijs mits redelijke aanpassingen. Maar in het ‘vakjargon’ wordt nog heel vaak verwezen naar de negen types, dus we zetten ze hier graag voor jou even op een rijtje:

 • Type Basisaanbod: een combinatie van het vroegere type 1 en type 8
 • Type 2: voor kinderen met een verstandelijke beperking
 • Type 3: voor kinderen met een emotionele of gedragsstoornis, maar zonder verstandelijke beperking
 • Type 4: voor kinderen met een motorische beperking
 • Type 5: voor kinderen in een ziekenhuis, een preventorium of een residentiële setting
 • Type 6: voor kinderen met een visuele beperking
 • Type 7: voor kinderen met een auditieve beperking of een spraak- of taalstoornis
 • Type 8: afgebouwd, maakt nu deel uit van het type basisaanbod.
 • Type 9: voor jongeren met een autismespectrumstoornis, maar zonder verstandelijke beperking (sinds september 2015)

Wij specialiseren ons bij ExpAnt24 in het ondersteunen van leerlingen type 2 en type 4 en helpen op verschillende niveau’s deze leerlingen in het gewone onderwijs. We werken volledig op maat. Dit kan zich vertalen in een individueel traject of we werken specifiek in een klas of voor de hele school. Lees hier meer over onze werking en expertise.