Informatiebrochures Expant24

foldersinllkfolders

Binnen Expant24 zijn er folders over vele ziektebeelden en beperkingen zoals NAH, NLD, McDD, R-hemiplegie, L-hemiplegie, GTS, DCD beschikbaar met kennis (tips, aanpassingen) specifiek gericht op de schoolpraktijk. Onze vak folders DCD hebben betrekking op kennis over DCD voor één specifiek vak in relatie tot de schoolpraktijk

Wil je graag één van deze folders?

Vraag aan onze ondersteuners of stuur een mailtje naar info@expant24.be

GOL(L)D

Ondersteuners volgen de GOLLD opleiding om leerkrachten nog beter te ondersteunen

GOLLD
Steeds meer scholen leren omgaan met diversiteit in de klas en onderwijsbehoeften. Er wordt verwacht dat iedereen kan participeren in de klas en dat de leraar de touwtjes in handen houdt. Het concept GOL(L)D geldt als activerende ondersteuning: Gericht Ondersteunen van Leraren in het Leren omgaan met Diversiteit

Verslag vorming 21 mei

Wij werkten mee aan een boeiende zorgdag van CKSA voor (zorg)leerkrachten en coördinatoren van het basisonderwijs. De deelnemers leerden alles over het opmaken van een IAC (individueel aangepast curriculum) en kregen een boeiende praktijksessie.

Op dinsdag 21 mei organiseerde Christel Vervecken van CKSA (Centraal Katholiek Schoolbestuur van Antwerpen) een studiedag voor (zorg)leerkrachten en coördinatoren van de basisscholen van CKSA. Het was een mooie samenwerking tussen de experten voor type 2, 4, 6 en 7. Meer weten over de verschillende types van het buitengewoon onderwijs? Lees dan eerst even dit.

De deelnemers werden begeleid vanuit verschillende ondersteuningsnetwerken, elk met hun eigen expertise:

  • Type 2: door het team Type 2 van ExpAnt24 en competentiebegeleider Evy Van Looy.
  • Type 4: door Ragen Van Asch en Els Reyniers van ExpAnt24
  • Type 6: door Ingrid Vandenbrempt en Sylvie Weyts vanuit Centrum Ganspoel.
  • Type 7: door Katrien Stinders vanuit Antwerpen Plus.

De deelnemers werden opgedeeld in twee kleinere groepen en werkten afwisselend rond de opmaak van een individueel aangepast curriculum (IAC) en een belevingsmoment. Plaats van afspraak waren de leslokalen van Heder en Buso de Tjalk.

Voor de opmaak van een IAC deelden we veel inzichten en een theoretisch kader, maar zorgden we ook voor voldoende praktijkvoorbeelden voor leerlingen type 2.
Het belevingsmoment was veel minder theoretisch: de deelnemers kregen allemaal ‘een beperking’ aangemeten met behulp van simulatiebrillen, oordopjes en hoofdtelefoons, rolstoelen, tape om handen of armen te immobiliseren,… Ze kregen de opdracht om met of zonder een visuele, auditieve of motorische beperking allerlei schoolse activiteiten uit te voeren: luisteropdrachten, bewegingsopdrachten, oefeningen meetkunde,…

We kregen heel wat positieve reacties. De deelnemers vonden het heel erg leerrijk om zichzelf eens beter te kunnen verplaatsen in een leerling met een beperking. Ze kregen een ander antwoord op vragen als: ‘wat heb je (niet) graag?’, ‘wat is zinvol om aan te bieden en wat niet?’ Naast de eigen ervaringen deelden we uiteraard onze tips om lesmateriaal op een eenvoudige manier aan te passen.

Het was een boeiende en leerrijke dag die stof tot nadenken opleverde! Volgend schooljaar willen we graag nog meer dit type zorgdagen aanbieden, ook aan CLB’s.
Hou dus zeker onze website in de gaten voor de agenda van onze vormingen.