Blog

JUF SMOG EN FROG

“Welkom bij juf SMOG en FROG” – op melodie van de “Drie biggetjes” van K3 – is het themalied van een jaarprojectje rond SMOG (Spreken Met Ondersteuning van Gebaren) in de Heilig Hartschool in Antwerpen (gvbsheilighart.be). Directeur Marie-Anne Bernaerts had de droom om de hele school op een ludieke manier te laten kennismaken met SMOG en daar meteen ook om de twee weken een uitdaging aan vast te hangen.

En zo geschiedde… juf SMOG en FROG zagen in de zomer van 2021 het levenslicht. Juf SMOG werkt als ondersteuner bij Expant24. FROG is zijn enthousiaste zelve.

Juf SMOG en FROG blikten 20 filmpjes in. Dit schooljaar zullen er naast 20 uitdagingen, in totaal 25 SMOG-gebaren worden aangebracht. De leerkrachten krijgen telkens een nieuwe youtube-link toegestuurd. Eens het gebaar op de school is geïntroduceerd, wordt diezelfde link openbaar gezet. Op die manier kunnen ook andere scholen, leerkrachten, ondersteuners, kinderen… van dit olijke duo genieten en intussen ook nog SMOG-gebaren aanleren.

Wie zich via volgende link abonneert op het kanaal van juf SMOG en FROG, krijgt bij elk nieuw filmpje een melding: https://www.youtube.com/channel/UCbYOdg34rmTIoNfOoMJoi7A.

Juf SMOG en FROG heten jullie alvast WELKOM!

Wil je SMOG écht goed beheersen en de principes kennen, is het mogelijk een SMOG initiatie cursus te volgen, georganiseerd door vzw Gezin en Handicap 

Blog

Het leven zoals het is. Een inclusieverhaal uit de 7-sprong

Of wij – Marjon (juf van de instapklas/eerste kleuterklas) en Leen (ondersteuner van Expant24) – iets konden schrijven over Wassim, een kleuter van zes met het Downsyndroom. Als het voor zijn mama goed was, mochten er ook foto’s bij. Dat was de vraag die directeur Hilde ons enkele dagen geleden stelde.

Ik bood aan dit als ondersteuner wel te willen doen en vroeg aan Marjon om vanuit haar eigen ervaring van het voorbije schooljaar ‘kort’ al iets op papier te zetten. Enkele uren later stuurde ze haar tekst door. Haar gedreven betrokkenheid spatte ervan af. Méér dan zomaar wat woorden. En ik kan nu enkel hier en daar nederig aanvullen hoe ik een plekje kreeg in dat mooi inclusietraject.

Het verhaal van Wassim door zijn klasjuf geschreven!

Toen eind juni 2020 de nieuwe klasverdeling op onze teamvergadering besproken werd, voelde ik al langer een klik met Wassim. Het schooljaar voordien had hij bij een collega in de peuterklas gezeten. Met mijn extra diploma van bachelor in de orthopedagogie merkte ik al vaker dat kinderen met extra zorg me nauw aan het hart liggen.

Vanuit dit gevoel, met een tof team en een betrokken zorgcoördinator achter me én met de belofte dat een leerkracht met ervaring in het buitengewoon onderwijs me vijf uur in de week mee zou komen ondersteunen, zette ik met veel liefde mijn hart en mijn klasdeur open voor Wassim.

Zo startte 1 september een fijne maar spannende kennismaking met een bijzondere kleuter en meteen ook met ‘mijn’ nieuwe ondersteuner Leen. Aanvankelijk was het vooral aftasten. Wie is Wassim? Wat heeft hij nodig in de dagdagelijkse routine? Waar heeft hij deugd aan? Waar wordt hij rustig van? Wat maakt hem overstuur?

Maar ook als twee mensen die elkaar niet kennen gaan samenwerken is het in het begin wat zoeken. Wie is deze persoon? Wat vindt zij belangrijk? Hoe staat zij tegenover onze samenwerking? Wat zijn haar verwachtingen? Met welke bril kijkt zij naar ons inclusieverhaal?

Al snel voelden we dat het heel erg klikte tussen ons beiden. De volgende vragen dienden zich aan. Waar willen we naartoe? Welke focus leggen we? Wat vinden we belangrijk om als prioritair doel te stellen in de individuele ontwikkeling van Wassim maar eveneens in zijn functioneren in de klasgroep? Ook de vraag wat ik als klasjuf nodig had en het kunnen benoemen van waar de hele klasgroep nood aan had, was erg belangrijk.

We besloten in te zetten op het stimuleren van Wassims communicatie, een nauwere band met de (klas)juf en de andere kleuters én het afbouwen van impulsen die al eens voor ongewenst gedrag zorgden.

We noteerden onze eerste actiepunten en gingen aan de slag. We leerden blij zijn met kleine stapjes en keken zoveel mogelijk door positief getinte glazen. We startten – ook in overleg met het ARC – SMOG-taal op en pasten dit ‘spreken met ondersteuning van gebaren’ de hele dag door toe. De andere kleuters keken niet op van een gebaar meer of minder. Het fotoboekje en de SMOG-map van Wassim werden zo populair dat er bijna om gevochten werd.
Een succes… vooral voor Wassim die zich de extra aandacht liet welgevallen en genoot van de vele gezamenlijke kijkmomentjes.

We zochten samen naar concrete handvaten om de ongewenste impulsen (duwen, trappen, graaien) zo weinig mogelijk impact te laten hebben op het klasgebeuren en in de omgang met andere kleuters. We installeerden rustgevende elementen waar alle kinderen baat bij hadden. We zetten in op samenspel met klasgenoten door zelf mee te spelen. We antwoordden eerlijk en transparant op de vragen over het ‘anders’ zijn van Wassim.

Soms boden we Wassim een rustmomentje door hem te laten snoezelen met Leen, soms nam ik hem zelf mee naar de snoezelklas en droeg Leen intussen zorg voor mijn ‘eendjes’. Dat kón. Op die manier werd ook de band tussen mij en Wassim warm en hecht.

Dit alles resulteerde in een klasgroep die er voor elkaar stond, die het ‘samen sterk’ zijn helemaal in zich had, die de grenzen durfde bewaken en benoemen. Een groep die wist dat ‘iedereen anders is’ en dat ‘ieder kindje naar school komt om de dingen te leren die het nodig heeft’.

Er waren ook moeilijke dagen waarop het ‘voor geen meter lukte’. Dan leek het wel of we alleen maar stappen achteruit zetten. Dan kwamen de vragen, de twijfels, de frustraties en de onmacht wel eens boven drijven. We zochten en probeerden. We botsten en stelden onze verwachtingen bij. We gunden elkaar ‘rust’ en boden wederzijdse steun. We probeerden al eens met humor naar de dingen te kijken om wat misliep een beetje ‘lichter’ te maken. Om dan toch weer een klein succes te boeken en de nodige veerkracht te vinden om er opnieuw voor te gaan.

Wat ben ik dankbaar en blij dat ik deze weg niet alleen moest gaan. Een fijne professionele ondersteuner en een korps en een directie die supporterden, een zinvolle samenwerking met het ARC en een liefdevolle mama bij wie we steeds open en eerlijk met onze bezorgdheden terecht konden. Zo zochten we samen wat het beste werkte voor Wassim, voor de andere kleuters en voor de mensen die met hem aan de slag gingen.

Met een dubbel gevoel zwaaide ik hem op het einde van het jaar uit. En ook nu hij niet meer in mijn klasje zit, kan ik alleen maar denken: ‘Wat ben ik trots op je kereltje!’

Marjon Goris, kleuterjuf van de 7-Sprong
Leen Perdaen, ondersteuner van Expant2

Blog

Informatiebrochures Expant24

foldersinllkfolders

Binnen Expant24 zijn er folders over vele ziektebeelden en beperkingen zoals NAH, NLD, McDD, R-hemiplegie, L-hemiplegie, GTS, DCD beschikbaar met kennis (tips, aanpassingen) specifiek gericht op de schoolpraktijk. Onze vak folders DCD hebben betrekking op kennis over DCD voor één specifiek vak in relatie tot de schoolpraktijk

Wil je graag één van deze folders?

Vraag aan onze ondersteuners of stuur een mailtje naar info@expant24.be

Blog

GOL(L)D

Ondersteuners volgen de GOLLD opleiding om leerkrachten nog beter te ondersteunen

GOLLD
Steeds meer scholen leren omgaan met diversiteit in de klas en onderwijsbehoeften. Er wordt verwacht dat iedereen kan participeren in de klas en dat de leraar de touwtjes in handen houdt. Het concept GOL(L)D geldt als activerende ondersteuning: Gericht Ondersteunen van Leraren in het Leren omgaan met Diversiteit

Blog

Vacature: ondersteuner type 2/4

We zijn als klein T2 T4 expertisenetwerk Antwerpen in volle groei.
Daarom zoeken we regelmatig nieuwe collega’s.
De openstaande vacatures op VDAB: Ondersteuner T2, Ondersteuner T4

Waar en hoe spontaan solliciteren?

Ben jij iemand die ons team wil versterken?
Stuur een uitgebreide motivatie en bijgevoegde CV
Via e-mail : info@expant24.be

Wie kan je contacteren voor meer informatie?

T2 werking: Kim.vanlooy@expant24.be
T4 werking secundaire scholen: Ragen.Vanasch@expant24.be
T4 werking lagere scholen: Eef.Martens@expant24.be (i.o. Anneke Verlaak)

Blog

Ondersteuner type 2/4 gezocht!

We zijn als klein T2 T4 expertisenetwerk Antwerpen in volle groei.
Daarom zoeken we regelmatig nieuwe collega’s.

De openstaande vacatures op VDAB: 

Ondersteuner T2

Ondersteuner T4

Functieomschrijving

Leerlingen met een neuro-motorische beperking en hun leerkrachten ondersteuning bieden in het gewoon secundair onderwijs. Dit betekent ondersteuning op motorisch, sociaal-emotioneel, communicatief vlak en ifv van de onderwijsbehoeften van de leerling. Je hebt oog voor de onderliggende noden van leerlingen en leerkrachten. Je gaat samen op zoek naar redelijke aanpassingen. Je overlegt geregeld met ouders en leerkrachten en andere externe partners (CLB..). Je verstrekt informatie betreffende bepaalde problematieken aan leerkrachtenteams en leerlingen.

Je thuisbasis bevindt zich op de campus van BuSO De Tjalk, waar je wekelijks op dinsdag teamoverleg, intervisie, vorming,… hebt met je collega ’s ondersteuners. Voor je begeleidingen ga je op verplaatsing naar scholen basis en secundair onderwijs. We zijn op zoek naar een ondersteuner die flexibel inzetbaar is en geen problemen heeft met zich te verplaatsen. In bezit zijn van een auto is een pluspunt.

Profiel

Getuigschrift pedagogische bekwaamheid/lerarendiploma is noodzakelijk

 • Master: Studiegebied Psychologie en pedagogische wetenschappen
 • Prof. bach. Onderwijs: Secundair onderwijs
 • Prof. bach. Onderwijs: Lager onderwijs
 • Prof. bach. Orthopedagogie
 • Prof. bach. Ergotherapie

Open houding, sterk in het detecteren van onderliggende behoeften van leerlingen en leerkrachtenteams.  
Gelooft in groeikansen van leerlingen met (motorische) problematieken. 
Neemt initiatief in het opstarten en opvolgen van de ondersteuningsaanvragen 
Beschikt over voldoende flexibiliteit en verantwoordelijkheidsgevoel 
Beschikt over voldoende creativiteit om ondersteuning aan te bieden op maat en ritme van de leerling, om functionaliteit en zelfstandigheid van de leerling te verhogen. 
Bezit de nodige sociale vaardigheden, is empathisch, kan op een verbindende manier communiceren met ouders en leerkrachten. 
Staat open voor reflectie en intervisie. 
Bereid tot verdere professionalisering en delen van kennis met collega’s.
Beperkte ervaring (minder dan twee jaar)

Wij zijn op zoek naar iemand die op het werkveld:
– Een waarderende, positieve, oplossingsgerichte en coachende houding hanteert.
– Samen met de leerling, ouders en leerkrachten zoekt naar zinvolle redelijke aanpassingen op de klasvloer. 
– Bij externen een sensibiliserende en adviesverlenende functie opneemt.
– Leerlingen opvolgen en adviseren bij de organisatie van hun persoonlijke taken

Jobgerelateerde competenties

 • Het leerlingenvolgsysteem invullen en de directeur, collega’s en ouders informeren tijdens klassenraden, oudercontactavonden, …
 • Leerlingen opvolgen en adviseren bij de organisatie van hun persoonlijke taken
 • Professionele kennis en technieken aanleren en praktische oefeningen aan de leerlingen voorstellen
 • Pedagogische en educatieve tools ontwerpen en voorstellen (pedagogisch materiaal, educatieve software, examenonderwerpen, …)

Persoonsgebonden competenties

 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Zelfstandig werken
 • Contactvaardig zijn
 • Leervermogen hebben
 • Plannen (= ordenen)
 • Creatief denken (Inventiviteit)

Aanbod

Wekelijkse vorming en intervisie met collega’s ondersteuners.
Kilometervergoeding en verloning volgens barema.
Ondersteuning door coördinatoren.
minimum Halftijds
Uitvalsbasis: Tjalkstraat 11, 2030 Antwerpen

Waar en hoe solliciteren?

Via e-mail: ingrid.henckens@expant24.be


Blog

OPEN BRIEF AAN MINISTER WEYTS

OPEN BRIEF AAN MINISTER BEN WEYTS EN BELEIDSMAKERS
30 juni 2021
Beste minister Weyts en beleidsmakers
“Don’t change our winning team!”, dit verlangen ondersteuners, ouders en leerlingen met
een mentale, motorische, visuele, auditieve beperking of taal- en spraakstoornis die school
lopen in het gewoon onderwijs.
U hebt een groot hart voor kwalitatief onderwijs en u doet veel inspanning om die kwaliteit te
garanderen. We weten ook dat u in de laatste rechte lijn zit naar de uitbouw van het decreet
leersteun.
Volgens de conceptnota komt er een inkanteling van alle types in grote regionale
leersteuncentra. Dit betekent dat de huidige bestaande, goed werkende organisatievormen
(per type zelfsturend en efficiënt georganiseerd), samengebracht worden in grote (nieuwe)
overkoepelende structuren die alle ondersteuning coördineren.
Dat geeft ons grote ongerustheid.
We hebben de voorbije jaren ontzettend grote inspanningen geleverd om de ondersteuning
van onze leerlingen kwalitatief vorm te geven en op te tillen naar een performant niveau.
Ook voor ons is kwaliteit cruciaal. Kwalitatieve ondersteuning heeft immers een direct effect
op leerwinst en ontwikkeling. Het is een investering om op termijn jongvolwassenen volwaardig
te laten deelnemen aan de arbeidsmarkt en maatschappij.
Wij maken momenteel deel uit van expertisecampussen, (BuO-scholen, begeleidingscentra,
multifunctionele centra, revalidatiecentra …). Deze rechtstreekse link zorgt voor duurzame
deskundigheid en voor een continue en dynamische kennisontwikkeling en innovatie. Onze
leerlingen, gastscholen (netoverschrijdend) en alle betrokken partners ervaren dit als een grote
meerwaarde. In de conceptnota zien we dit bedreigd.
Wij vragen u dan ook met aandrang om de huidige bestaansvorm met rechtstreekse
financiering en sterke verankering in de expertisecampussen in stand te houden voor type
2, 4, 6 en 7. Loskoppelen van onze expertisecentra en het verlaten van rechtstreekse
financiering houden het risico van ernstig kwaliteitsverlies in. Dit dreigt leer- en
ontwikkelkansen van onze leerlingen en hun schoolteam weg te nemen.
Hierdoor komen gelijke kansen voor elk kind onder druk te staan.
De juiste ondersteuning op het juiste moment door een deskundige ondersteuner is de sleutel
tot realistische inclusie. Never change a winning team!
We nodigen u heel graag uit om een paar mooie praktijkvoorbeelden te bekijken via deze link: getuigenissen en we staan klaar om onze bezorgdheden met u te bespreken.
Betrokken ondersteuners, leerlingen en ouders uit alle Vlaamse provincies

Blog

Bedankt Wiske, voor alles!

Wiske De Ridder gaat na een jaaaarenlange carrière bij BuSO Sint Jozef, GON Sint-Jozef en ExpAnt24 op pensioen! Er stond een groot feest op de planning maar er was een virus dat roet in het eten kwam gooien. We konden ze niet zomaar laten gaan, dus zijn we met een beperkt groepje gaan picknicken en zongen we een knuffelliedje voor Wiske. We wensen Wiske nog vele rijkgevulde pensioenjaren toe! Ze zal gemist worden! Veel liefs, ExpAnt-collega’s.

Blog

Onze ondersteuner Leen Perdaen en Talha schitteren in Klasse

Leen Perdaen begeleidt leerlingen met een verstandelijke of motorische beperking in het regulier onderwijs. Onderstaand fragment werd overgenomen van de website van Klasse.

“Talha heeft het syndroom van Down. Voor de coronapandemie uitbrak, maakte hij grote sprongen. Hij had net leren knippen, dus in de eerste week stuurde ik hem een postpakket met een schaar en gekleurd papier. In een ander pakketje stak ik woordkaartjes, zodat hij de woordjes die hij al kon lezen (fruit, toilet, flink …) thuis kon oefenen.”

“In maart maakte Talha al trapbewegingen. Dus toen ik in de paasvakantie een filmpje ontving waarin hij fietst, schoot ik even vol. Ook ik stuur regelmatig filmpjes. Dan zing ik een lied met onze speciale SMOG-gebarentaal. Videochatten snapt Talha niet goed. Daarom wees ik zijn vader op de klasblog, waar ouders foto’s van hun kind posten. Zo blijft Talha deel van de klasgroep.”

Leen Perdaen (ondersteuningsnetwerk ExpAnt 24) begeleidt leerlingen met een verstandelijke of motorische beperking in het regulier onderwijs. Met kleuter Talha (5) versterkte de band tijdens de coronapandemie.

“Ik bel regelmatig met Talha’s vader, juf en met de logo en kine van zijn revalidatiecentrum. Iedereen vond het jammer dat de school wegviel, net nu hij zo goed bezig was. “Kan je niet bij ons thuis komen?” vroeg zijn vader. Een stoepbezoek was geen optie, want zij wonen in Antwerpen en ik in Sint-Niklaas. Nu andere leerjaren in Talha’s school weer opstarten, waagde ik mijn kans bij de directeur van basisschool Heilig Hart. Of ik Talha een paar uur per week mocht ondersteunen in zijn eigen klasje?”

“Wat onwennig stapte hij die eerste dag het lokaal in. Een laatste keer zwaaien naar papa, en dan een rondje langs al het speelgoed dat ik voor hem had uitgestald. Na 10 minuten keek hij naar me op en gebaarde ‘blij’. Maar een klas zonder klasgenootjes? Na een poosje nam Talha zelf alle naamkaartjes van het klasbord. Want die waren er niet! Dat ik hem niet kan uitleggen hoe dat komt, vind ik moeilijk. Gelukkig zitten we tijdens de speeltijd in de bubbel van de noodopvang. Zo kan Talha toch met een klasgenootje spelen. En ik regel dat hij binnenkort ook zijn juf even ziet.”

“Ondersteuners moeten zich in deze periode aan 1 school verbinden. Voor mij was de keuze snel gemaakt. Mijn 2 andere kleuters gaan naar een zelfstandige kleuterschool die nog niet opstart. En mijn 2 tieners bereik ik via videocalls. Maar ik ga hen zeker een stoepbezoek brengen, nu ik weer de Schelde over mag.”

Lees het volledige artikel op de site van Klasse.