Blog

OPEN BRIEF AAN MINISTER WEYTS

OPEN BRIEF AAN MINISTER BEN WEYTS EN BELEIDSMAKERS
30 juni 2021
Beste minister Weyts en beleidsmakers
“Don’t change our winning team!”, dit verlangen ondersteuners, ouders en leerlingen met
een mentale, motorische, visuele, auditieve beperking of taal- en spraakstoornis die school
lopen in het gewoon onderwijs.
U hebt een groot hart voor kwalitatief onderwijs en u doet veel inspanning om die kwaliteit te
garanderen. We weten ook dat u in de laatste rechte lijn zit naar de uitbouw van het decreet
leersteun.
Volgens de conceptnota komt er een inkanteling van alle types in grote regionale
leersteuncentra. Dit betekent dat de huidige bestaande, goed werkende organisatievormen
(per type zelfsturend en efficiënt georganiseerd), samengebracht worden in grote (nieuwe)
overkoepelende structuren die alle ondersteuning coördineren.
Dat geeft ons grote ongerustheid.
We hebben de voorbije jaren ontzettend grote inspanningen geleverd om de ondersteuning
van onze leerlingen kwalitatief vorm te geven en op te tillen naar een performant niveau.
Ook voor ons is kwaliteit cruciaal. Kwalitatieve ondersteuning heeft immers een direct effect
op leerwinst en ontwikkeling. Het is een investering om op termijn jongvolwassenen volwaardig
te laten deelnemen aan de arbeidsmarkt en maatschappij.
Wij maken momenteel deel uit van expertisecampussen, (BuO-scholen, begeleidingscentra,
multifunctionele centra, revalidatiecentra …). Deze rechtstreekse link zorgt voor duurzame
deskundigheid en voor een continue en dynamische kennisontwikkeling en innovatie. Onze
leerlingen, gastscholen (netoverschrijdend) en alle betrokken partners ervaren dit als een grote
meerwaarde. In de conceptnota zien we dit bedreigd.
Wij vragen u dan ook met aandrang om de huidige bestaansvorm met rechtstreekse
financiering en sterke verankering in de expertisecampussen in stand te houden voor type
2, 4, 6 en 7. Loskoppelen van onze expertisecentra en het verlaten van rechtstreekse
financiering houden het risico van ernstig kwaliteitsverlies in. Dit dreigt leer- en
ontwikkelkansen van onze leerlingen en hun schoolteam weg te nemen.
Hierdoor komen gelijke kansen voor elk kind onder druk te staan.
De juiste ondersteuning op het juiste moment door een deskundige ondersteuner is de sleutel
tot realistische inclusie. Never change a winning team!
We nodigen u heel graag uit om een paar mooie praktijkvoorbeelden te bekijken via deze link: getuigenissen en we staan klaar om onze bezorgdheden met u te bespreken.
Betrokken ondersteuners, leerlingen en ouders uit alle Vlaamse provincies

Blog

Vacature: ondersteuner type 4 secundair

Functieomschrijving

Leerlingen met een neuro-motorische beperking en hun leerkrachten ondersteuning bieden in het gewoon secundair onderwijs. Dit betekent ondersteuning op motorisch, sociaal-emotioneel, communicatief vlak en ifv van de onderwijsbehoeften van de leerling. Je hebt oog voor de onderliggende noden van leerlingen en leerkrachten. Je gaat samen op zoek naar redelijke aanpassingen. Je overlegt geregeld met ouders en leerkrachten en andere externe partners (CLB..). Je verstrekt informatie betreffende bepaalde problematieken aan leerkrachtenteams en leerlingen.

Je thuisbasis bevindt zich op de campus van BuSO De Tjalk, waar je wekelijks op dinsdag teamoverleg, intervisie, vorming,… hebt met je collega ’s ondersteuners. Voor je begeleidingen ga je op verplaatsing naar scholen secundair onderwijs. We zijn op zoek naar een ondersteuner die flexibel inzetbaar is en geen problemen heeft met zich te verplaatsen. In bezit zijn van een auto is een pluspunt.

Profiel

Getuigschrift pedagogische bekwaamheid/lerarendiploma is noodzakelijk

 • Master: Studiegebied Psychologie en pedagogische wetenschappen
 • Prof. bach. Onderwijs: Secundair onderwijs
 • Prof. bach. Onderwijs: Lager onderwijs
 • Prof. bach. Orthopedagogie
 • Prof. bach. Ergotherapie

Open houding, sterk in het detecteren van onderliggende behoeften van leerlingen en leerkrachtenteams.  
Gelooft in groeikansen van leerlingen met (motorische) problematieken. 
Neemt initiatief in het opstarten en opvolgen van de ondersteuningsaanvragen 
Beschikt over voldoende flexibiliteit en verantwoordelijkheidsgevoel 
Beschikt over voldoende creativiteit om ondersteuning aan te bieden op maat en ritme van de leerling, om functionaliteit en zelfstandigheid van de leerling te verhogen. 
Bezit de nodige sociale vaardigheden, is empathisch, kan op een verbindende manier communiceren met ouders en leerkrachten. 
Staat open voor reflectie en intervisie. 
Bereid tot verdere professionalisering en delen van kennis met collega’s.
Beperkte ervaring (minder dan twee jaar)

Wij zijn op zoek naar iemand die op het werkveld:
– Een waarderende, positieve, oplossingsgerichte en coachende houding hanteert.
– Samen met de leerling, ouders en leerkrachten zoekt naar zinvolle redelijke aanpassingen op de klasvloer. 
– Bij externen een sensibiliserende en adviesverlenende functie opneemt.
– Leerlingen opvolgen en adviseren bij de organisatie van hun persoonlijke taken

Jobgerelateerde competenties

 • Het leerlingenvolgsysteem invullen en de directeur, collega’s en ouders informeren tijdens klassenraden, oudercontactavonden, …
 • Leerlingen opvolgen en adviseren bij de organisatie van hun persoonlijke taken
 • Professionele kennis en technieken aanleren en praktische oefeningen aan de leerlingen voorstellen
 • Pedagogische en educatieve tools ontwerpen en voorstellen (pedagogisch materiaal, educatieve software, examenonderwerpen, …)

Persoonsgebonden competenties

 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Zelfstandig werken
 • Contactvaardig zijn
 • Leervermogen hebben
 • Plannen (= ordenen)
 • Creatief denken (Inventiviteit)

Aanbod

Wekelijkse vorming en intervisie met collega’s ondersteuners.
Kilometervergoeding en verloning volgens barema.
Ondersteuning door coördinatoren.
Deeltijds – 11 uren per week
Uitvalsbasis: Tjalkstraat 11, 2030 Antwerpen

Waar en hoe solliciteren?

Via e-mail: ingrid.henckens@expant24.be
Deadline: 12 september 2020

Blog

Bedankt Wiske, voor alles!

Wiske De Ridder gaat na een jaaaarenlange carrière bij BuSO Sint Jozef, GON Sint-Jozef en ExpAnt24 op pensioen! Er stond een groot feest op de planning maar er was een virus dat roet in het eten kwam gooien. We konden ze niet zomaar laten gaan, dus zijn we met een beperkt groepje gaan picknicken en zongen we een knuffelliedje voor Wiske. We wensen Wiske nog vele rijkgevulde pensioenjaren toe! Ze zal gemist worden! Veel liefs, ExpAnt-collega’s.

Blog

Onze ondersteuner Leen Perdaen en Talha schitteren in Klasse

Leen Perdaen begeleidt leerlingen met een verstandelijke of motorische beperking in het regulier onderwijs. Onderstaand fragment werd overgenomen van de website van Klasse.

“Talha heeft het syndroom van Down. Voor de coronapandemie uitbrak, maakte hij grote sprongen. Hij had net leren knippen, dus in de eerste week stuurde ik hem een postpakket met een schaar en gekleurd papier. In een ander pakketje stak ik woordkaartjes, zodat hij de woordjes die hij al kon lezen (fruit, toilet, flink …) thuis kon oefenen.”

“In maart maakte Talha al trapbewegingen. Dus toen ik in de paasvakantie een filmpje ontving waarin hij fietst, schoot ik even vol. Ook ik stuur regelmatig filmpjes. Dan zing ik een lied met onze speciale SMOG-gebarentaal. Videochatten snapt Talha niet goed. Daarom wees ik zijn vader op de klasblog, waar ouders foto’s van hun kind posten. Zo blijft Talha deel van de klasgroep.”

Leen Perdaen (ondersteuningsnetwerk ExpAnt 24) begeleidt leerlingen met een verstandelijke of motorische beperking in het regulier onderwijs. Met kleuter Talha (5) versterkte de band tijdens de coronapandemie.

“Ik bel regelmatig met Talha’s vader, juf en met de logo en kine van zijn revalidatiecentrum. Iedereen vond het jammer dat de school wegviel, net nu hij zo goed bezig was. “Kan je niet bij ons thuis komen?” vroeg zijn vader. Een stoepbezoek was geen optie, want zij wonen in Antwerpen en ik in Sint-Niklaas. Nu andere leerjaren in Talha’s school weer opstarten, waagde ik mijn kans bij de directeur van basisschool Heilig Hart. Of ik Talha een paar uur per week mocht ondersteunen in zijn eigen klasje?”

“Wat onwennig stapte hij die eerste dag het lokaal in. Een laatste keer zwaaien naar papa, en dan een rondje langs al het speelgoed dat ik voor hem had uitgestald. Na 10 minuten keek hij naar me op en gebaarde ‘blij’. Maar een klas zonder klasgenootjes? Na een poosje nam Talha zelf alle naamkaartjes van het klasbord. Want die waren er niet! Dat ik hem niet kan uitleggen hoe dat komt, vind ik moeilijk. Gelukkig zitten we tijdens de speeltijd in de bubbel van de noodopvang. Zo kan Talha toch met een klasgenootje spelen. En ik regel dat hij binnenkort ook zijn juf even ziet.”

“Ondersteuners moeten zich in deze periode aan 1 school verbinden. Voor mij was de keuze snel gemaakt. Mijn 2 andere kleuters gaan naar een zelfstandige kleuterschool die nog niet opstart. En mijn 2 tieners bereik ik via videocalls. Maar ik ga hen zeker een stoepbezoek brengen, nu ik weer de Schelde over mag.”

Lees het volledige artikel op de site van Klasse.

Blog

ExpAnt24 werkt verder van thuis uit

 • Ondank het feit dat we niet meer fysiek aanwezig kunnen zijn op de scholen, proberen we bij ExpAnt24 zo goed mogelijk onze leerlingen, leerkrachten en ouders verder te ondersteunen van thuis uit. We maken hiervoor gebruik van ZOOM, Skype, Web-ex, onze GSM.. we proberen het allemaal uit.. Ook ons teamoverleg en expertiseverdieping lopen verder. Via de computer blijven we elkaar minstens wekelijks zien en updaten.
 • Samen zorgen we voor elkaar!
 • Groetjes van het ExpAnt24-team

Blog

DRINGENDE OPROEP

Mondmasker maken

Heb je (zelfgemaakte) mondmaskers? Breng ze naar Heder! Onze medewerkers kunnen ze heel goed gebruiken! We hebben er veel nodig! Zelf genaaide of professionele, alles telt want de voorraad slinkt zeer snel!

Je mag ze brengen naar ons onthaal:

Heder
Galjoenstraat 2
Antwerpen 2030

We zijn je hier heel dankbaar voor.

Zelf maken? FOD volksgezondheid lanceerde de website maakjemondmasker.be
https://maakjemondmasker.be/

Blog

la vie en rose

La vie en rose!

Alle medewerkers van ExpAnt24 wensen jou een fijne en deugddoende vakantie!
Wij zijn er even tussenuit tot 26 augustus.

Heb je intussen een vraag of wil je een kind aanmelden voor begeleiding? Vul dan gerust het aanmeldformulier in of stuur een mail naar info@expant24.be, we zorgen dan voor een antwoord vanaf 26 augustus.

Fijne vakantie!

Blog

medewerkers van Expant24 tonen de nieuwe folder!

Blij met onze nieuwe folder!

Wij hebben de laatste maanden van het schooljaar nog heel veel werk verzet. Niet alleen ondersteunden we met veel enthousiasme al ‘onze’ leerlingen, we maakten ook werk van de communicatie van ExpAnt24. Deze website is daar een mooi voorbeeld van. 😉

En in de laatste week van het schooljaar verdeelden we in een heleboel scholen onze nieuwe folder. Aan de ene kant stellen we onszelf kort voor, de andere kant is een leuke affiche voor in de leraarskamer of de zorgklas met onze baseline: ‘Samen kijken we verder.’

Heb jij graag onze folders in jouw school? Stuur een mail naar info@expant24.be en we sturen een stapeltje op!
(Let op: wij zijn – hopelijk net als jij – in vakantie tot 26 augustus. 🙂 )

Blog

Verslag vorming 21 mei

Wij werkten mee aan een boeiende zorgdag van CKSA voor (zorg)leerkrachten en coördinatoren van het basisonderwijs. De deelnemers leerden alles over het opmaken van een IAC (individueel aangepast curriculum) en kregen een boeiende praktijksessie.

Op dinsdag 21 mei organiseerde Christel Vervecken van CKSA (Centraal Katholiek Schoolbestuur van Antwerpen) een studiedag voor (zorg)leerkrachten en coördinatoren van de basisscholen van CKSA. Het was een mooie samenwerking tussen de experten voor type 2, 4, 6 en 7. Meer weten over de verschillende types van het buitengewoon onderwijs? Lees dan eerst even dit.

De deelnemers werden begeleid vanuit verschillende ondersteuningsnetwerken, elk met hun eigen expertise:

 • Type 2: door het team Type 2 van ExpAnt24 en competentiebegeleider Evy Van Looy.
 • Type 4: door Ragen Van Asch en Els Reyniers van ExpAnt24
 • Type 6: door Ingrid Vandenbrempt en Sylvie Weyts vanuit Centrum Ganspoel.
 • Type 7: door Katrien Stinders vanuit Antwerpen Plus.

De deelnemers werden opgedeeld in twee kleinere groepen en werkten afwisselend rond de opmaak van een individueel aangepast curriculum (IAC) en een belevingsmoment. Plaats van afspraak waren de leslokalen van Heder en Buso de Tjalk.

Voor de opmaak van een IAC deelden we veel inzichten en een theoretisch kader, maar zorgden we ook voor voldoende praktijkvoorbeelden voor leerlingen type 2.
Het belevingsmoment was veel minder theoretisch: de deelnemers kregen allemaal ‘een beperking’ aangemeten met behulp van simulatiebrillen, oordopjes en hoofdtelefoons, rolstoelen, tape om handen of armen te immobiliseren,… Ze kregen de opdracht om met of zonder een visuele, auditieve of motorische beperking allerlei schoolse activiteiten uit te voeren: luisteropdrachten, bewegingsopdrachten, oefeningen meetkunde,…

We kregen heel wat positieve reacties. De deelnemers vonden het heel erg leerrijk om zichzelf eens beter te kunnen verplaatsen in een leerling met een beperking. Ze kregen een ander antwoord op vragen als: ‘wat heb je (niet) graag?’, ‘wat is zinvol om aan te bieden en wat niet?’ Naast de eigen ervaringen deelden we uiteraard onze tips om lesmateriaal op een eenvoudige manier aan te passen.

Het was een boeiende en leerrijke dag die stof tot nadenken opleverde! Volgend schooljaar willen we graag nog meer dit type zorgdagen aanbieden, ook aan CLB’s.
Hou dus zeker onze website in de gaten voor de agenda van onze vormingen.