Nuttige links

Ouders en belangenverenigingen 

 • Dyspraxis vzw, een werkgroep van ouders van kinderen met DCD en professionelen. Huiswerkbegeleiding, ook op interessant om te volgen op Facebook!
 • vzw grip
 • Downsyndroom vlaanderen
 • nahliga (voor onze NAH)
 • Rondpunt ( na verkeersongeval)
 • STAN-Trefpunt Verstandelijke Handicap vzw
 • VFG-Vereniging personen met een handicap
 • KVG-Katholieke Vereniging Gehandicapten, de grootste organisatie van en voor mensen met een handicap en hun omgeving in Vlaanderen. Wij streven naar kwaliteit van bestaan en naar een inclusieve samenleving waaraan mensen met een handicap evenwaardig deelnemen.
 • Sprankel vzw– Vereniging van ouders van normaalbegaafde kinderen met leerproblemen. Voor info en vragen over leerproblemen kunt u bij ons terecht.  
 • Onafhankelijk leven – Onafhankelijk Leven helpt mensen met een fysieke of verstandelijke handicap de regie van hun leven in handen te nemen. Als organisatie die aan de basis ligt van het zorgbudget, komen wij op voor het recht van alle mensen met een handicap om hun leven zo zelfstandig mogelijk in te vullen. Als specialist op het vlak van het zorgbudget zijn wij de eerste partner voor mensen of hun familie die ervoor kiezen dit budget zelf te beheren.

Vorming voor personen met een handicap, vorming voor ouders

 • Konekt
 • Pasform
 • De Kei
 • Eureka– Eureka Leuven wil kinderen, jongeren en volwassenen met leerstoornissen en moeilijkheden bij het leren betere kansen geven om: hun talenten te ontwikkelen en hun leerstoornissen te compenseren of bij te sturen, actief deel te nemen aan het maatschappelijk leven in al zijn aspecten en zich te ontwikkelen tot zelfstandige, evenwichtige en gelukkige personen.

Tewerkstelling

 • Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling
 • GTB – Gespecialiseerde Trjactebegeleidingsdienst, dienst voor de bemiddeling van mensen met een arbeidsbeperking of gezondheids-problemen naar een gepaste job. Het gespecialiseerd team van GTB staat klaar om je te bemiddelen naar werk en om deze te behouden. Je vindt ons in de werkwinkel in jouw buurt.
 • Synkroon, richt zich naar werkzoekenden, werknemers en werkgevers met een nood aan ondersteuning bij het realiseren en behoud van werk.
 • Emino-wil mensen duurzaam aan het werk helpen en houden. Ze doen dat door werkzoekenden, werknemers en werkgevers te informeren, adviseren en ondersteunen.

Hulpmiddelen

 • KOC Kenniscentrum Hulpmiddelen
 • Modem– Modem helpt mensen met een beperking en zorgorganisaties met technologische hulpmiddelen die communicatie ondersteunen.
 • Adibib-gratis adiboeken en voorleessoftware, voor leerlingen met een lees- of schrijfbeperking