Nuttige links

Ouders voor inclusie 

 • STAN
 • Downsyndroom vlaanderen
 • vzw grip
 • nahliga (voor onze NAH)
 • Rondpunt ( na verkeersongeval)
 • VFG
 • KVG

https://www.hulpmiddeleninfo.be/hulpmiddeleninfos.html

Vorming voor personen met een handicap, vorming voor ouders

 • Konekt
 • Pasform
 • De Kei
 • Tewerkstelling

Gespecialiseerde trajectbegeleidingsdienst

https://www.gtb-vlaanderen.be

GTB is de dienst voor de bemiddeling van mensen met een arbeidsbeperking of gezondheids-problemen naar een gepaste job. Het gespecialiseerd team van GTB staat klaar om je te bemiddelen naar werk en om deze te behouden. Je vindt ons in de werkwinkel in jouw buurt

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling

Vrijwilligerswerk

Adressen werkwinkels

Dienstecheques

Synkroon (vroeger : GOCI – De Kiem)

Emino (vroeger : Cebob De Link)

Nog andere: 

Voor ouders:

https://www.unia.be/nl

Iedereen die zich binnen België gediscrimineerd voelt of getuige is van discriminatie, kan bij Unia aankloppen.

Dyspraxis vzw is een werkgroep van ouders van kinderen met de coördinatie-ontwikkelingsstoornis DCD en professionelen

https://www.sprankel.be/

Vereniging van ouders van normaalbegaafde kinderen met leerproblemen 

Sinds 1989. De drukkingsgroep van ouders van normaalbegaafde kinderen met leerproblemen, opgericht onder impuls van koningin Fabiola. Voor info en vragen over leerproblemen kunt u bij ons terecht.

Therapie:

https://www.dekanteling.be/

De Kanteling is een therapeutische groepspraktijk voor rouw, verlies en veerkracht, bijzondere expertise opgebouwd voor mensen met een beperking of een chronische ziekte leerstoornissen/leermoielijkheden

http://www.eurekaleuven.be/

Eureka Leuven wil kinderen, jongeren en volwassenen met leerstoornissen en moeilijkheden bij het leren betere kansen geven om:

 • hun talenten te ontwikkelen en hun leerstoornissen te compenseren of bij te sturen.
 • actief deel te nemen aan het maatschappelijk leven in al zijn aspecten
 • zich te ontwikkelen tot zelfstandige, evenwichtige en gelukkige personen

Hulpmiddelen: 

https://www.modemadvies.be/

Modem helpt mensen met een beperking en zorgorganisaties met technologische hulpmiddelen die communicatie ondersteunen.

Algemeen: 

https://www.onafhankelijkleven.be

Onafhankelijk Leven helpt mensen met een fysieke of verstandelijke handicap de regie van hun leven in handen te nemen. Als organisatie die aan de basis ligt van het zorgbudget, komen wij op voor het recht van alle mensen met een handicap om hun leven zo zelfstandig mogelijk in te vullen. Als specialist op het vlak van het zorgbudget zijn wij de eerste partner voor mensen of hun familie die ervoor kiezen dit budget zelf te beheren.

KVG-groep, de grootste organisatie van en voor mensen met een handicap en hun omgeving in Vlaanderen. Wij streven naar kwaliteit van bestaan en naar een inclusieve samenleving waaraan mensen met een handicap evenwaardig deelnemen

https://www.gtb-vlaanderen.be

GTB is de dienst voor de bemiddeling van mensen met een arbeidsbeperking of gezondheids-problemen naar een gepaste job. Het gespecialiseerd team van GTB staat klaar om je te bemiddelen naar werk en om deze te behouden. Je vindt ons in de werkwinkel in jouw buurt