partners

Partners

Voor ExpAnt24 is samenwerken cruciaal.
We werken onderling goed samen en delen onze ervaringen en expertise. We vormen graag een team met ouders, leerkrachten, school en de leerling zelf. En we hebben een uitgebreid netwerk van partners waarmee we regelmatig overleggen en samen verder kijken.

Centra voor leerlingenbegeleiding

Multifunctioneel centrum op onze campus

Pedagogische begeleiding

Ondersteuningsnetwerken