Voor ouders

Heb je vragen over de ontwikkeling van je kind? Maak je je ergens zorgen over? Blijf dan zeker niet met je twijfels zitten, het is belangrijk om hierover te praten.

We leggen je graag even uit wie je allemaal kan helpen en wanneer begeleiding vanuit ExpAnt24 misschien aangewezen is.

Wie doet wat?

  • Praat altijd eerst met de school. In het basisonderwijs heb je vaak de kans om even informeel te praten met juf of meester. En het is altijd mogelijk om een gesprek aan te vragen, ook in het secundair onderwijs. Bijna alle scholen hebben een team van zorgleerkrachten. De betrokken leerkrachten zullen eerst inschatten of ze jouw vraag of bezorgdheid binnen de klas of de school kunnen oplossen.
  • Indien nodig, schakelt de school het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) in. Zij hebben nog meer ervaring om de zorgnoden van een leerling correct in te schatten en kunnen de school ondersteunen.
  • Als het CLB aanvoelt dat er meer nodig is, zullen zij een traject opstarten waarbij de noden van jouw kind centraal staan. Ze stellen eventueel een diagnose, kijken of alle expertise binnen de school aanwezig is om jouw kind te helpen en oordelen of er specifieke ondersteuning vanuit het buitengewoon onderwijs wenselijk is. Het CLB maakt dan een (gemotiveerd) verslag op.
  • Als ouder heb je uiteraard het recht om dat verslag in te kijken. Je moet dit zelfs goedkeuren voordat er specifieke begeleiding voor jouw kind wordt aangevraagd.
  • Op basis van dit verslag kan de school extra begeleiding aanvragen voor je kind via ons aanmeldingsformulier.
  • We starten dan steeds met een eerste gesprek om de zorgvraag in detail te bekijken en kunnen dan ondersteuning bieden op verschillende niveaus (leerling, klas, schoolteam,…).
  • De ondersteuning is altijd op maat van jouw kind en kan verschillende vormen aannemen. Een traject duurt zolang als nodig, maar niet langer dan nodig. We kunnen op eender welk moment in het schooljaar een traject opstarten.      
Kan ik als ouder zelf het CLB (centrum voor leerlingenbegeleiding) contacteren?

Ja, dat kan. Het is wel aangewezen dat de school betrokken is bij contacten tussen ouders en het CLB. Op de website van de school of in het schoolreglement kan je opzoeken welk CLB verbonden is aan de school van je kind. Als je het daar niet kan vinden, dan wel op deze website van de Vlaamse Gemeenschap.

Mijn kind kreeg een verslag. Wat nu?

Kreeg je kind een verslag? Dan heb je de keuze om je kind in te schrijven in een gewone school of een school binnen het buitengewoon onderwijs. Er wordt voor je kind een IAC (individueel aangepast curriculum) opgemaakt, dit wil zeggen dat er leerdoelen uitgekozen worden op maat van jouw kind. Een IAC leidt niet tot een getuigschrift of diploma. Het is de school die zo’n IAC opstelt, maar een ondersteuningsnetwerk zoals Expant24 kan daar zeker bij helpen.

Op het verslag of gemotiveerd verslag staat steeds een type vermeld, meer informatie over deze types vind je op onze blog.  ExpAnt24 is gespecialiseerd in het ondersteunen van leerlingen type 2 (leerlingen met een verstandelijke beperking) of 4 (leerlingen met een motorische beperking).

Mijn kind kreeg een gemotiveerd verslag. Wat nu?

Krijgt je kind van het CLB een gemotiveerd verslag? Dan heb je recht op ondersteuning vanuit het buitengewoon onderwijs of een ondersteuningsnetwerk en op redelijke aanpassingen zodat je kind gelijkwaardige kansen krijgt om de leerdoelen te behalen. Na een gemotiveerd verslag volgt je kind wel de leerplannen en krijgt hij/zij dus een getuigschrift of diploma.

Op het verslag of gemotiveerd verslag staat steeds een type vermeld, meer informatie over deze types vind je op onze blog.  ExpAnt24 is gespecialiseerd in het ondersteunen van leerlingen type 2 (leerlingen met een verstandelijke beperking) of 4 (leerlingen met een motorische beperking).

Mag ik als ouder kiezen door wie mijn kind ondersteund wordt?

Ja, voor de kleine types kiest de school samen met de ouders de gepaste ondersteuning voor jouw kind. Maar als ouder heb je hierin het laatste woord.  

Waar kan ik terecht als ik het niet eens ben met de visie van de school en het CLB?

Dan kan je terecht bij Unia. Zij worden vaak gecontacteerd door (ouders van) leerlingen met een zorgvraag die problemen ondervinden met het bekomen van redelijke aanpassingen op school of die zonder ernstige afweging doorverwezen worden naar het buitengewoon onderwijs.

Unia bestrijdt discriminatie in het onderwijs op grond van alle discriminatiecriteria waarvoor ze bevoegd zijn. Ze overleggen hierbij ook met de onderwijssector, de overheid en het middenveld.

Meer informatie op de website van Unia.